top of page

PRODUKTER

-Bra bilder ökar försäljningen-

Vi hjälper dig att ta fram expressiva produktbilder för web och tryck.Allt frånproduktbilder till stora katalogproduktioner, produktblad, kampanjer och mässor. För web kan vi ta fram enstaka bilder förhemsidan eller stora bildvolymer för web-shopen. Oavsett om ni har stora eller småbehovhittar vi en process som är kostnadseffektiv och gör leverans av bilder enkel.Vi levererar bilderna i rätt formattill er färdiga att användas.Vi arbetar både i vår studio och på plats hos er. Det mest ekonomiska är oftast att ni skickar era produkter till oss för fotografering i vår studioi Jonseredmen om omständigheternaså kräver kommer vi till eroch sätter upp en mobil studio som anpassas efter era produkter.


Är ni intresserade av våra tjänster så tveka inte att höra av er så hittar vi en bra lösning för just er

bottom of page